ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230515-01
Permanent Staff Admin and Accounting Staff
เงินเดือน 25,000-35,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานด้านบัญชี

- จัดการเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้า

- จัดทใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ใบวางบิล

- ส่งใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

- เก็บข้อมูลบันทึกไปยังไฟล์การจัดการ

- การยืนยันวันชำระเงินของลูกค้า.

- ทำเอกสาร Receipt Voucher และรายงานภาษีและรองรับการปิดบัญชีประจำเดือนและ

- เอกสารทางบัญชีอื่นๆ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

รายละเอียดงานด้าน Admin

- รองรับวีซ่า, ใบอนุญาตทำงานและรายงาน 90 วัน, ประกันสังคม, ของใช้ในสำนักงาน

- สนับสนุนงานธุรการ เช่น ไปธนาคาร ไปไปรษณีย์ เรียกเก็บเงิน และ

- การเก็บเช็ค

- รองรับการสั่งทำนามบัตร ชุดยูนิฟอร์ม เครื่องเขียนสำนักงาน

- อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

- ประสบการณ์ 3 ปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับธุรการและบัญชี

- มีความรู้ด้านบัญชีทุกด้าน ทั้ง AP, AR, Tax, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, Invoice,

- มีความรู้ด้านจัดการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถเดินทางไปทำงานได้

สวัสดิการ

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ประกันสุขภาพ


top