ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230517-01
Permanent Staff Account Staff
เงินเดือน 23,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ทำ FS รายเดือนให้เสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกรับเข้าให้ถูกต้องและทันเวลา

- ทำเรื่องขอยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้อง

- คุยกับพนักงานบัญชีของลูกค้าเพื่อจัดการเรื่องบัญชี

- จัดการสินทรัพย์แก้ไขและตัวจัดการรายงาน

- จัดทำใบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี (เช่น การชำระเงิน การรับ และการโอน)

- บันทึกรายการบัญชีของธุรกรรมทั้งหมด (เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันขาย บัญชีลูกหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้ และทะเบียนสินทรัพย์

- บันทึกวันที่รับ AR และจำนวนเงินโดยการกรอก ROR

- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามวารสาร

- จัดทำ Input INV,Out put INV,รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- จัดทำแบบภาษีและยื่นเอกสาร ภพ.30, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภงด.51, ภงด.50 หรือแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- ปิดงบการเงินประจำเดือนภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไปกับผู้จัดการและงบการเงินประจำปีภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถัดไปพร้อมกับผู้สอบบัญชี

- สนับสนุนผู้สอบบัญชีตามคำเรียกร้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 23 - 27 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

- มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทการค้า (ความรู้ด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก)

- ภาษาอังกฤษ (สำหรับสื่อสารกับ JP director)

- มี CPD

- มีความขยัน อดทน

- เดินทางไปทำงานเองได้

สวัสดิการ

- ค่าน้ำมัน

- ประกันสังคม

- โบนัสตามผลประกอบการ


top