ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR3-20200923-02
Permanent Staff Software Developer (Web Application)
เงินเดือน 20,000 - 35,000 เวลาทำงาน Monday - Friday
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด Saturday - Sunday
รายละเอียดงาน - Transform customer requirements to software design.
- Develop and Maintenance web application to support Front-end and Back-end application.
- Integrate data from various back-end services and databases and develop process to manage data from database.
- Test the system to ensure it achieve user and customer confidence in our products.
- Provide sufficient information to the team and customer.
- Create and develop automated test tools to improve testing ability.
- Involves throughout the software development life cycle following the CMMI standard.
- Interact and Communicate with the Team and Project Manager to complete the projects.
คุณสมบัติผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Computer Engineer, Electronics Engineer, Computer science or related field
- 0-3 years of experience in Web application, RESTful APIs or related
- Basic Knowledge skill in programming with C#, JAVA, HTML,CSS
- Knowledge in JavaScript or related is a plus
- Basic knowledge in Data Structure and Algorithm skills.
- Basic knowledge in version control (Git, SVN, others) would be advantage.
- Knowledge or Experience in database(SQL or NoSQL).
- Knowledge or Experience in Unit testing will be advantage
สวัสดิการ - OT Payment
- Diligence Allowance
- Bonus + Special (2 time/year)
- Provident Fund
- Group Insurance
- Annual Health Check
- Treatment medical for family
- Uniform
- Language Allowance (TOEIC & JLPT)
- Outing Trip
- Training IT in Japan

top