ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20181212-02
Permanent Staff วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบ)
เงินเดือน 25,000-45,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00) เสาร์เว้นเสาร์
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด วันอาทิตย์
รายละเอียดงาน -เขียนแบบก่อสร้างโดยใช้ CAD (Auto-CAD)
-ถอดแบบและประเมินราคาจากระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย อายุ 25-45 ปี
-จบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสถาปัตยกรรม
-สามารถทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน
-มีใบขับขี่หรือรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ -ค่าเช่าบ้าน
-ค่าเดินทาง
-worksite allowance
-ค่าตำแหน่ง
-OT

top