ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20181212-03
Permanent Staff วิศวกรเครื่องกล
เงินเดือน 18,000-22,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00) เสาร์เว้นเสาร์
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด วันอาทิตย์
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานโครงการ
- สำรวจ ควบคุมงบประมาณ วางแผนการดำเนินงานระบบเครื่องกลเช่น HVAC plumbing steam ระบบป้องกันไฟ ระบบ air conditioning เป็นต้น
- เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมโครงการกับทาง subcontract
- สรุปรายงาน เสนอความเห็น เสนอแนะวิธีการให้กับผู้จัดการโครงการและลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย อายุ25 - 50 ปี
-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, โยธา(มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน
-สามารถทำงานที่ไซด์งานก่อสร้างได้
-มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ -ค่าเช่าบ้าน
-ค่าเดินทาง
-worksite allowance
-ค่าตำแหน่ง
-OT

top