ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20211019-03
Permanent Staff iOS Developer
เงินเดือน 26,000-80,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์ม iOS 

 • รองรับประสิทธิภาพ คุณภาพ และการตอบสนองของแอปพลิเคชั่น

 • ร่วมมือกับทีมเพื่อกำหนด ออกแบบ และจัดส่งคุณสมบัติใหม่

 • ระบุและแก้ไข bottlenecks และข้อบกพร่อง

 • ดูแลรักษาคุณภาพของโค้ดและระบบอัตโนมัติขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-30 ปี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • มีประสบการณ์ใช้งานและพัฒนาโปรแกรม Swift, JSON, Sqlite, OOP เป็นเวลามากกว่า 1 ปี

 • กำหนดค่า UI/UX interface (UIKit)

 • มีประสบการณ์ด้าน API และ client-server

 • Third-party libraries and APIs (Facebook API , Hero , Alamofire)

 • CocoaPods (Open-source repositories)

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน

 • อาหารว่างช่วงพักเบรค

 • Bonus 1 เดือน

 • ประกันอุบัติเหตุ AIA ,ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต

 • ค่าภาษา อังกฤษ,ญี่ปุ่น


top