ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20211019-06
Permanent Staff Purchasing Engineer (Electric)
เงินเดือน 21,000-30,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาและแอร์, ระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์

เวลาทำงาน : 8:00-17:00

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

 • ทำการต่อรองราคาในขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา ตั้งแต่ขั้นตอนประมูลงานจากลูกค้า

 • รับผิดชอบงานสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้านงานไฟฟ้า Materials (Electrical) งานผู้รับเหมาด้านงานไฟฟ้า Subcon (Electrical)

 • ทำการจัดซื้อเอกสารตามระบบ ISO 9001

 • รับผิดชอบงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 30-45 ปี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท

 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี)

 • มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อ แหล่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ไฟฟ้า

 • มีทักษะการพูดคุยเจรจาต่อรองที่ดี

 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ
 • สวัสดิการทันตกรรม

 • ประกันกลุ่ม(ชีวิต อุบัติเหตุ)

 • กองทุนประกันสังคม

 • ค่าล่วงเวลา

 • โบนัส

 • ค่าเดินทาง

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี

 • สวัสดิการเงินกู้พนักงานบริษัท/ที่พัก (เฉพาะงานต่างจังหวัด)

 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ

 • ฝึกงานที่ญี่ปุ่น 6 เดือน


top