ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20211203-13
Permanent Staff Warehouse Staff
เงินเดือน 20,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ฉะเชิงเทรา วันหยุด
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ถูกจัดส่งมาที่คลังสินค้า

 • ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำวัน

 • บันทึกยอดสต๊อก สินค้าและสต๊อกคงค้าง

 • บันทึกผลตรวจนับตรวจสอบสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน

 • จัดทำรายงานสรุปผลการนับสต๊อก

 • บริหารงานนับสต๊อกสินค้าและสินค้าที่ถูดจัดส่งให้เป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

 • จบการศึกษา ปวช หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

 • มีความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

 • มีทักษะด้านการวางแผน การควบคุม และตรวจสอบ

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ HSK4 ขึ้นไป หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน 

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ

 • OT -อาหาร 3 มื้อ

 • ประกันสุขภาพ 

 • ค่าเดินทาง (เบิกจ่ายตามระยะทางจริง

 • ที่พัก 

 • ของขวัญวันเกิด

 • ชุดยูนิฟอร์ม


top