ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20220207-01
Permanent Staff Service Engineer
เงินเดือน 19,000-22,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน
 • อธิบายคุณสมบัติ วิธีการใช้งานของสินค้าให้ลูกค้าได้รับทราบ

 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ประสานงานภายในองค์กร

 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-27 ปี

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีผล TOEIC 550 ขึ้นไป

สวัสดิการ
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

 • ประกันชีวิตหมู่และประกันสุขภาพ AIA 

 • ข้าวเปล่าฟรี 2 มื้อ/วัน , ค่าอาหารฟรี 120 บาท/เดือน

 • เงินช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว 10,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกในครอบครัว 20,000 บาท/ปี

 • เครื่องแบบพนักงาน

 • ค่าครองชีพ 1,810 บาท/เดือน ปรับขึ้น 3 % ทุกปี

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 8 % 

 • เงินรับขวัญบุตรคนแรก 1,200 บาท

 • เบี้ยขยันสูงสุด 620 บาท/เดือน

 • เงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงานสูงสุด 13 เดือน

 • รถรับ-ส่ง (เส้นทางหลัก)


top