ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20220926-01
Permanent Staff QA Section Manager
เงินเดือน 30,000-40,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพ ตลอดจนประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

- ฝึกอบรมพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของวิธีการตรวจวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือต่างๆ 

- ตรวจสอบงานก่อนจัดส่งให้ลูกค้า

- การรับแจ้งปัญหาในกระบวนการผลิต

- ประชุมรายงานปัญหา

- วิธีแก้ไขปัญหากับฝ่ายบริหาร

- อื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 30-45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องและมีเกรดเฉลี่ยน 2.50 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบริหารงานแผนก QA มาก่อน

- มีทักษะทางด้านควบคุมคุณภาพและด้านการจัดการเป็นอย่างดี

- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

- มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

- สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- รถรับส่ง

- โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)


top