ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20220926-02
Permanent Staff Purchasing Section Manager
เงินเดือน 30,000-40,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- วางแผนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในวันเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

- บริหารงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท

- กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก 

- รู้หลักการคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ทั้งในด้านราคาและคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสม

- ติดตามควบคุมการส่งมอบ-รับสินค้า จาก Supplier พร้อมประเมินคุณภาพ

- ควบคุมดูแลงานจัดซื้อทุกประเภทและระบบงานเอกสารการจัดซื้อทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาตลาดแหล่งที่จะจัดซื้อและผู้ขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 30-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายจัดซื้อ (โรงงานพลาสติกหรือโรงพิมพ์) เป็นเวลา 7-10 ปี

- มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

- สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานได้

สวัสดิการ

-เบี้ยขยัน

-รถรับส่ง

-โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)


top