ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20220926-03
Permanent Staff Engineer
เงินเดือน 20,000-35,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

-ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น ผลผลิตต่อชั่วโมง, จำนวนของเสีย, เวลาสูญเสีย เป็นต้น

-จัดทำมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

-ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่ม Productivity ต่างเช่น ลดเวลา, ลดต้นทุน, ลดคน, ลดพื้นที่, ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

-วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา และปรับปรุงในงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น ผลผลิตต่อชั่วโมง, จำนวนของเสีย, เวลาสูญเสีย เป็นต้น

-จัดทำมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

-ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่ม Productivity ต่างเช่น ลดเวลา, ลดต้นทุน, ลดคน, ลดพื้นที่, ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

-วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา และปรับปรุงในงานที่รับผิดชอบ

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- รถรับส่ง

- โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)


top