ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20220926-04
Permanent Staff Supervisor facility
เงินเดือน 17,000-30,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- วิเคราะห์และวางแผนการทำงานและควบคุมงานต่างๆ อัตรากำลังพล, งาน Project, งาน PM ระบบต่างๆ

- คำนวณต้นทุน /วางแผน /ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

- ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต

- สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ

- ควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย

- รายงานผลการผลิตและปัญหาการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 25-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน

- เคยดูแลรับผิดชอบงานบริหารระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

- สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- รถรับส่ง

- โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)


top