ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20221028-01
Permanent Staff ช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 12,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ดูแลและติดตั้งระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการควบคุมระบบไฟฟ้า

- เดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างของรถบรรทุกและประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์

-ควบคุมระบบไฟฟ้าและตรวจสอบระบบและแสงว่างของรถบรรทุก

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชายอายุ 25-40 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานไมต่ำกว่า 1 ปี (และพิจารณาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ต่ำกว่า 1 ปี ในกรณีที่มีความกระตือรือร้นเช่นกัน)

- มีความรู้และความสามารถด้านการเดินระบบไฟบ้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft words, power point และ excel เป็นต้น

- มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งทักษะการพูด การเขียน เป็นอย่างดี

- จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

- หากสามารถทำงานกะกลางคืนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้/ต่างจังหวัดได้ หลักๆ จะเป็นพื้นที่ระยอง และแหลมฉบัง

- มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ เช่น การอ่านตัวอักษร รหัสตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

- Bonus (ตามผลประกอบการ

- เบี้ยขยัน

- เบี้ยเลี้ยง

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติหตุ

- OT (เฉลี่ยประมาณ 50 ชั่วโมง/ต่อเดือน

- ค่า Commission 1% 

- การปรับเงินเดือนประจำปี

- ท่องเที่ยวประจำปี


top