ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20221028-02
Permanent Staff ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน 12,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

- วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการซ่อมซ้ำ

- อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ Inverter, supply, จอ Touch screen, board control 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชายอายุ 25-40 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานไมต่ำกว่า 1 ปี (และพิจารณาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ต่ำกว่า 1 ปี ในกรณีที่มีความกระตือรือร้นเช่นกัน)

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft words, power point และ excel เป็นต้น

- มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งทักษะการพูด การเขียน เป็นอย่างดี

- จำเป็นต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

- หากสามารถทำงานกะกลางคืนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้/ต่างจังหวัดได้ หลักๆ จะเป็นพื้นที่ระยอง และแหลมฉบัง

- มีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ เช่น การอ่านตัวอักษร รหัสตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

- Bonus (ตามผลประกอบการ

- เบี้ยขยัน

- เบี้ยเลี้ยง

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติหตุ

- OT (เฉลี่ยประมาณ 50 ชั่วโมง/ต่อเดือน

- ค่า Commission 1% 

- การปรับเงินเดือนประจำปี

- ท่องเที่ยวประจำปี


top