ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20221222-02
Permanent Staff Accounting Supervisor
เงินเดือน 40,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สระบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ดูแลบัญชีต้นทุน การวางแผนและการจัดทำงบการเงิน

- ดูแลจัดการงานบัญชีของสาขาตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา

- บริหารจัดการ สนับสนุนและแนะนำงานที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

- จัดระเบียบข้อมูล รายงานและดำเนินการโดยร่วมมือกับแต่ละแผนก

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชายหรือหญิง 30-40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งบัญชี ในระดับ Supervisor หรือ Leader มาก่อน

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

สวัสดิการ

- อาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำฟรี (กรณีทำ OT ถึง 20.00 น.) 

- โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2.5 เดือน

- โบนัสพิเศษ 2 ครั้ง/ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

- ประกันชีวิต

- ประกันกลุ่ม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 6,000 บาท คุ้มครองพ่อแม่และลูก


top