ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230208-05
Permanent Staff ERP Support (Dynamics 365, Microsoft AX)
เงินเดือน 30,000-35,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- สนับสนุนการแกไขปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง การจัดการกรณีของเหตุการณ์และการยกระดับหรือส่งไปยังผู้ขาย

- ประสานงานกับ Vendor เพื่อแก้ปัญหาระบบ ERP 

- เพิ่มประสิทธิภาพและดูแลระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพที่ดี

- ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบ ERP 

- สนับสนุนและฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ ERP

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชายหรือหญิง อายุ 30-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไอทีหรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ใน Microsoft Dynamic 365, แอปพลิเคชัน Microsoft AX Business Central ERP หรืองานที่เกี่ยวข้อง

- หากมีความรู้และประสบการณ์ Microsoft SQL Server, PLSQL Basic และ Customize Report Power BI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน

- โบนัส 1 เดือน

- อื่นๆ


top