ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230427-01
Permanent Staff Maintenance Section Leader
เงินเดือน 32,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ดูแลผลิตภัณฑ์ประเภท PMMA: Polymethyl Methacrylate (PMMA or ACRYLIC) 

- ดูแลงานในไลน์ผลิตส่วนของการซ่องบำรุงเครื่องจักร

- จัดทำรายงานและเตรียมเอกสาร เพื่อ Report นายญี่ปุ่น

- สนับสนุนและประสานงานกับพนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 30-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิค/วิศวกรรม (ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เมคคาทรอนิกส์)

- ประสบการณ์การทำงานทางด้าน Maintenance 5 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ PIDs, Mechanics drawing, PLC ladder

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได

สวัสดิการ

- Bonus (ตามผลประกอบการบริษัท

- ประกันสังคม

- ประกันกลุ่ม

- ประกันสุภาพและอื่นๆ


top