ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230508-01
Permanent Staff Warehouse Safety
เงินเดือน 50,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ระยอง วันหยุด
รายละเอียดงาน

- การจัดการดูแลความปลอดภัยในคลังสินค้า

- อบรมพนักงานในการขับรถ forklift และตรวจตราคลังสินค้า

- ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของคลังสินค้า

- ทำงานร่วมกับทีมความปลอดภัยเพื่อวางแผนการปรับปรุง

- ทบทวนขั้นตอนการทำงานเพื่อให้พนักงานขับรถ forklift สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี

- จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป

- เคยมีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Warehouse leader, SV หรือ Manager

- มีประสบการณ์ด้านการสอนพนักงานขับรถ forklift

- หากเคยมีประสบการณ์ทางด้านการปฐมนิเทศพนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการสื่อสารที่ดี

- สามารถขับรถ Forklift ได้ (หากผู้สมัครมีใบอนุญาตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์และใบขับขี่

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน 300 บาท

- ค่าอาหาร 35 บาท/วัน

- โบนัส 1 ครั้ง/ปี

- ค่าตำแหน่ง 3,000-5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์

- ค่าเดินทาง 40 บาท/วั


top