ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230515-01
Permanent Staff Asst. Manager of Shipping Agency
เงินเดือน 35,000-45,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ควบคุมเอกสารขาเข้าและขาออก

- จัดการการจองคอนเทนเนอร์

- ประสานงานกับสายการเดินเรือและลูกค้า

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 35-45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารนำเข้า-ส่งออก

- มีประสบการณ์ในสายการเดินเรือ สายการเดินเรือ ตัวแทนเรือ ตัวแทนขนส่งสินค้า

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการทำงานเป็นทีม

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

สวัสดิการ

- โบนัส (ตามผลประกอบการ

- 3,000-5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

- อื่นๆ


top