ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230523-01
Permanent Staff Service Engineer (Beginner)
เงินเดือน 18,000 - 25,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ติดตั้งระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ เครื่องจักร ให้ลูกค้า ตามอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ - รวบรวมปัญหา หาสาเหตุการเสียของเครื่องจักร

- กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

- แก้ Bug ในกรณีเกิดปัญหากับระบบซอฟต์แวร์เครื่องจักร

- หรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการ

- ประสานงานกับทางแผนก Sales เพื่อไปติดตั้งโปรแกรมให้ลูกค้า

- มีการทำรายงานส่งหัวหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อาย 22-30

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า/เมคคาทรอนิกส์)

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- มีประสบการณ์ด้านหรือเคยฝึกงานทางด้าน Automation

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง

- สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น PCL, Robot, Automation (ทักษะระดับกลาง) เป็นต้น

สวัสดิการ

- Bonus (ตามผลประกอบการบริษัท

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก (เบิกได้ตามจริง)


top