ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230523-02
Permanent Staff Service Engineer (Junior)
เงินเดือน 35,000-38,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ติดตั้งระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ เครื่องจักร ให้ลูกค้า ตามอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ

- รวบรวมปัญหา หาสาเหตุการเสียของเครื่องจักร

- กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

- แก้ Bug ในกรณีเกิดปัญหากับระบบซอฟต์แวร์เครื่องจักร

- หรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการ

- ประสานงานกับทางแผนก Sales เพื่อไปติดตั้งโปรแกรมให้ลูกค้า

- มีการทำรายงานส่งหัวหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 25-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า/เมคคาทรอนิกส์)

- มีประสบการณ์ด้าน PCL, Robot, Automation อย่างน้อย 3 ปี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง

- สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น PCL, Robot, Automation (ทักษะระดับสูง)

- อาจจะมีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศในโซนเอเชีย เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ในบางครั้ง

สวัสดิการ

- Bonus (ตามผลประกอบการบริษัท

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก (เบิกได้ตามจริง)


top