ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20190203
Position: Accounting/Finance
Permanent Staff Accounting staff
เงินเดือน 30,000-70,000 เวลาทำงาน 8 Hours
สถานที่ปฏิบัติงาน ก-น - กรุงเทพมหานคร วันหยุด Saturday - Sunday
รายละเอียดงาน

-Daily sales management, Payroll and insurance management, create invoices. 

-Preparation of monthly and yearly financial statements

-Tax management

-All accounting related working
คุณสมบัติผู้สมัคร

-Gender: Male/Female

-Age :  N/A

-Education Level : Bachelor’s Degree of Accounting

-Have CPD license

-Have working experience as Accounting staff at least 5 years.

-Can speak English for internal communication

-Have working experience as Accounting Manager will be advantage.

-Have Driving license.

สวัสดิการ

Base proposal

Probationary Period: 90 days

- Bonus: Based on the company’s and employee’s performance

- Car allowance: THB8,000/Month as car maintenance fee when the employee uses his/her own car for our company.

- Overtime and Holiday working.

- Social Security.

- Business trip allowance.

 Company benefit (After probationary period)

Car insurance if the employee uses his/her own car for the company.

- Commuting allowance: At actual if the employee uses the public transportation.

- Annual medical check.

- Company group medical insurance

- Provident fund and company’s contribution.

- Annual leave:

      6 days: more 1 year, less 2 years working

     10 days: more 2 years, less 5 years working

     15 days: more 5 years


top