ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR1-20200724-01
Subcontract staff พนักงานบริการลูกค้า
เงินเดือน 12000 - 15000 เวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
ุ6 วัน/สัปดาห์
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด ุ1 วัน/สัปดาห์
รายละเอียดงาน งานพนักงานบริการลูกค้า [เรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น] 
ประกอบธุรกิจประกอบรถแท็กซี่วิไอพี่ สไตล์ยุโรป และดำเนินกิจการรถรับจ้างสาธารณะ และกิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมรถรับจ้างสาธารณะ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคให้มีความพึงพอใจสูงสุด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความพิเศษ สะดวกสบาย และปลอดภัย

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน (อาจจะไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ สลับกันในทีม)

การทำงานจะใช้แอพพลิเคชันในการเรียกรถจากบริษัทของเรา
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติของตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
3.มีความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ
4.การเข้าใจในงานบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีใจรักงานบริการ
สวัสดิการ

1.โอที

2.ประกันสังคม

3.ยูนิฟอร์ม


top