ค้นหาผู้สมัคร

ขั้นตอนค้นหาผู้สมัคร

ขั้นตอนสำหรับพนักงานประจำ

ทางเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการสรรหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ซึ่งขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

01ขั้นตอนที่

ลงนามผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัทบนเอกสาร " ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ"

ลูกค้าสามารถเลือก ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทบนเอกสาร " ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ"ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น
02ขั้นตอนที่

ทางเราจะดำเนินการคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมและใกล้เคียงคุณสมบัติที่ผู้ใช้บริการต้องการมากที่สุด

เราจะดำเนินการส่งประวัติผู้สมัครที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ และยินดีที่จะส่งประวัติผู้สมัครให้เลือกได้ไม่จำกัดจำนวนจนกว่าผู้รับบริการจะสรรหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการ
03ขั้นตอนที่

นัดหมายวัน และ เวลาในการสัมภาษณ์งาน

หากผู้สมัครท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ทางเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการนัดหมายวัน และ เวลาในการสัมภาษณ์งาน
04ขั้นตอนที่

ติดตามผลการปฎิบัติงาน

หลังจากผู้สมัครได้เริ่มทำงานกับบริษัทของผู้รับการบริการเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการติดตามผลการปฎิบัติงานของผู้สมัครเป็นระยะ นอกจากนี้ เราพร้อมดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน

top