ตำแหน่งงานล่าสุด/ตำแหน่งงานว่าง

เราจะทำการอัพเดตตำแหน่งงานล่าสุด พร้อมระบุรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้สมัครงาน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และเงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สม้ครงาน สามารถกดปุ่ม "สมัครงาน"ได้ทันทีหากต้องการสมัครงานในตำแหน่งงานนั้นๆ

พนักงานประจำ

วัน รหัสตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน สมัคร
Nov 23, 2022 OSR2-20221107-01 Global Accounting Associate (Senior Accounting Officer) ปทุมธานี 45,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20221028-02 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 12,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20221028-01 ช่างไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร 12,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20221018-01 Accounting and Finance Manager กรุงเทพมหานคร 70,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20220926-04 Supervisor facility ชลบุรี 17,000-30,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20220926-03 Engineer ชลบุรี 20,000-35,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20220926-02 Purchasing Section Manager ชลบุรี 30,000-40,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20220926-01 QA Section Manager ชลบุรี 30,000-40,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20220921-01 Sales Staff กรุงเทพมหานคร 22,000-35,000 สมัคร
Nov 04, 2022 OSR4-20220915-01 Sales Representative กรุงเทพมหานคร 25,000 สมัคร

พนักงานซัพคอนแทรค


top