ตำแหน่งงานล่าสุด/ตำแหน่งงานว่าง

เราจะทำการอัพเดตตำแหน่งงานล่าสุด พร้อมระบุรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้สมัครงาน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และเงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สม้ครงาน สามารถกดปุ่ม "สมัครงาน"ได้ทันทีหากต้องการสมัครงานในตำแหน่งงานนั้นๆ

พนักงานประจำ

วัน รหัสตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน สมัคร
Apr 27, 2022 OSR4-20220207-01 Service Engineer สมุทรปราการ 19,000-22,000 สมัคร
Apr 27, 2022 OSR4-20220111-04 CAD Operator สมุทรปราการ 19,000-20,000 สมัคร
Apr 27, 2022 OSR4-20211203-13 Warehouse Staff ฉะเชิงเทรา 20,000 สมัคร
Apr 27, 2022 OSR4-20211019-03 iOS Developer กรุงเทพมหานคร 26,000-80,000 สมัคร
Apr 26, 2022 OSR2-20220401-02 Die setter and stamping staff ชลบุรี 13,000-18,000 สมัคร
Apr 26, 2022 OSR2-20220401-01 HR Manager ชลบุรี 50,000-65,000 สมัคร
Apr 26, 2022 OSR2-20220329-01 Injection section manager ชลบุรี 30,000-50,000 สมัคร
Apr 26, 2022 OSR2-20220324-01 Local Sale Staff พระนครศรีอยุธยา 13,000-15,000 สมัคร
Apr 26, 2022 OSR2-20220318-02 Accountant staffs สมุทรปราการ 22,000-32,000 สมัคร
Mar 23, 2022 OSR4-20211019-06 Purchasing Engineer (Electric) กรุงเทพมหานคร 21,000-30,000 สมัคร

พนักงานซัพคอนแทรค


top