ค้นหางาน

ขั้นตอนการสมัครงาน

พนักงานประจำ
 • 1. ลงทะเบียนสมัครงาน
 • a. กรอกใบสมัคร
 • b. แนบเรซูเม่และเอกสารต่างๆ
 • 2. สัมภาษณ์งาน
 • a. นัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการสัมภาษณ์
 • b. ทดสอบระดับภาษาและทัศนคติในการทำงาน
 • c. สัมภาษณ์งานกับเจ้าหน้าที่
  OS Recruitment
 • 3. เสนองานจากทางบริษัท
 • 4. สัมภาษณ์งานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง
 • 5. เริ่มงาน
พนักงานซัพคอนแทรค
 • 1. ลงทะเบียนสมัครงาน
 • a. กรอกใบสมัคร
 • b. แนบเรซูเม่และเอกสารต่างๆ
 • 2. เสนองานจากทางบริษัท
 • 3. สัมภาษณ์งานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง
 • 4. เริ่มงาน

ใบสมัครออนไลน์

ค้นหางาน

พนักงานประจำ
พนักงานซัพคอนแทรค

top