ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานจากสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาจากพื้นที่
ค้นหาจากเงื่อนไข

ค้นหาจากประเภทธุรกิจจ

ค้นหาจากคำสำคัญ
ค้นหาจากพื้นที่
ก-น ( All)
บ-ล ( All)
ศ-อ ( All)
ค้นหาโดยตำแหน่ง
 • Accounting/Finance
 • Computer/IT/Programmer
 • Customer Service
 • Engineering
 • Human Resource/Administration
 • Import-Export/Shipping/BOI
 • Interpreter
 • Logistics/Warehouse
 • Purchasing
 • Sales and Marketing
 • Production/QC/QA
 • Other
ค้นหาจากคำสำคัญ
วัน รหัสตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน สมัคร
Mar-07-2020 OSR2-20200211-01 หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน สมุทรปราการ 30,000 สมัคร
Mar-06-2020 OSR2-20200220-01 ผู้จัดการฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร 60,000-100,000 สมัคร
Mar-05-2020 OSR2-20200225-01 ผู้ประสานงานการขาย / ผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร 30,000-35,000 สมัคร
Mar-10-2020 OSR2-20200309-01 ธุรการฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร 19,000-32,000 สมัคร
Feb-03-2020 OSR4-20190203 IoT Device Specialist กรุงเทพมหานคร 24,000 - 40,000 สมัคร

1 ~ 5 / 5 หัวข้อ

top