ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานจากสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาจากพื้นที่
ค้นหาจากเงื่อนไข

ค้นหาจากประเภทธุรกิจจ

ค้นหาจากคำสำคัญ
ค้นหาจากพื้นที่
ก-น ( All)
บ-ล ( All)
ศ-อ ( All)
ค้นหาโดยตำแหน่ง
 • Accounting/Finance
 • Computer/IT/Programmer
 • Customer Service
 • Engineering
 • Human Resource/Administration
 • Import-Export/Shipping/BOI
 • Interpreter
 • Logistics/Warehouse
 • Purchasing
 • Sales and Marketing
 • Production/QC/QA
 • Other
ค้นหาจากคำสำคัญ
วัน รหัสตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20211111-01 Quality Supervisor ชลบุรี 25,000 – 27,000 สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20211111-02 Injection Sr.Supervisor ชลบุรี 30,000 – 35,000 สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20211111-03 Injection Supervisor ชลบุรี 25,000 – 27,000 สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20211111-04 Equipment Supervisor ชลบุรี 25,000 – 27,000 สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20211213-01 Senior officer of Regulation and Certification สมุทรปราการ 100,000 สมัคร
Jun-09-2022 OSR2-20220427-01 Warehouse Supervisor (Senior Outbound) สมุทรปราการ 15,000-20,000 สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20220428-01 Sales Engineer สมุทรปราการ 20,000 – 30,000 สมัคร
Jun-28-2022 OSR2-20220602-02 Accounting Section Manager ชลบุรี 40,000-45,000 สมัคร
Sep-16-2022 OSR2-20220725-01 Sales Chief ระยอง 25,000 – 40,000 สมัคร
Sep-06-2022 OSR2-20220804-01 Digital Marketing and Content Creator นครปฐม 15,000-24,000 สมัคร

1 ~ 10 / 43 หัวข้อ

top