ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานและสมัครงาน (พนักงานประจำ)

ค้นหางานจากสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาจากพื้นที่
ค้นหาจากเงื่อนไข

ค้นหาจากประเภทธุรกิจจ

ค้นหาจากคำสำคัญ
ค้นหาจากพื้นที่
ก-น ( All)
บ-ล ( All)
ศ-อ ( All)
ค้นหาโดยตำแหน่ง
 • Accounting/Finance
 • Computer/IT/Programmer
 • Customer Service
 • Engineering
 • Human Resource/Administration
 • Import-Export/Shipping/BOI
 • Interpreter
 • Logistics/Warehouse
 • Purchasing
 • Sales and Marketing
 • Production/QC/QA
 • Other
ค้นหาจากคำสำคัญ
วัน รหัสตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน สมัคร
Oct-06-2020 OSR1-20201005-01 Admin Staff ชลบุรี 12000 - 18000 สมัคร
Oct-06-2020 OSR2-20200901-04 Production Control & Planning ชลบุรี 20,000 - 30,000 สมัคร
Oct-06-2020 OSR2-20200901-05 Maintenance Engineer Supervisor ชลบุรี 23,000 - 40,000 สมัคร
Sep-08-2020 OSR2-20200908-01 Operator ชลบุรี 12,000 สมัคร
Sep-09-2020 OSR2-20200908-02 Sales Staff กรุงเทพมหานคร 35,000 - 60,000 สมัคร
Oct-06-2020 OSR2-20201005-01 Sales Chief(Or Assistant Manager) ระยอง 30,000 - 40,000 สมัคร
Oct-27-2020 OSR2-20201020-01 Deputy Accounting Manager ชลบุรี 50,000 สมัคร
Oct-27-2020 OSR2-20201020-02 Sales Manager and online media - แจ้งวัฒนะ นนทบุรี 30,000 - 50,000 สมัคร
Oct-27-2020 OSR2-20201020-03 Sales Manager online and offline - แจ้งวัฒนะ นนทบุรี 30,000 - 50,000 สมัคร
Jul-10-2020 OSR3-20200106-01 Implants Sales Representative กรุงเทพมหานคร 18,000 - 25,000 สมัคร

1 ~ 10 / 53 หัวข้อ

top